top of page

01. Avís legal

Titularitat, informació registral i objecte de la pàgina web

 

 

El lloc web www.monteroscp.com (d'ara en endavant el "lloc web") és una plataforma informàtica propietat de MONTERO PROCURADORES, S.L. (d'ara en endavant la "Empresa" o "MONTERO PROCURADORES"), societat legalment constituïda sota la legislació espanyola amb NIF B-59552919, amb domicili en Passeig de Gràcia, 120, Pral. 2a, 08008 Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona sota el tom 41026, foli 215 i full número 376.308.

 

El nostre lloc web ha estat dissenyada per tal d'oferir als nostres usuaris, clients i consumidors informació detallada sobre el nostre Despatx i serveis.

 

Les relacions entre el lloc web i l'Usuari es regiran per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pel Codi de Comerç, i una altra legislació espanyola que sigui aplicable.

 

 

 

Acceptació dels Termes i Condicions

 

 

L'accés i l'ús del nostre lloc web així com la informació, serveis i contingut estan subjectes a la legislació

i normativa reguladora aplicable així com a les disposicions establertes en els presents Termes i Condicions d'Ús.

 

L'Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès les Condicions d'Ús de la pàgina Web, el contingut d'el qual constitueix la totalitat de l'acord entre l'usuari i MONTERO PROCURADORES. A l'utilitzar qualsevol de les funcionalitats del nostre lloc web, l'Usuari expressament reconeix i accepta obligar-se per els Termes i Condicions d'Ús així com per la Política de Privacitat de el lloc web i altres polítiques corporatives de MONTERO PROCURADORES que siguin aplicable. Així mateix, l'Usuari reconeix i accepta que els serveis i continguts oferts a través del lloc web no infringeixen ni hauran de ser utilitzats per infringir la normativa i / o regulacions vigents aplicables.

 

MONTERO PROCURADORES es reserva el dret de modificar els termes i condicions d'ús d'el lloc web sense intervenir notificació específica a l'Usuari. En aquest sentit és important que l'Usuari consulti els Termes

i condicions d'ús regularment.

 

 

 

Operativa

 

Dades personals. La visita a el lloc web no suposa que l'Usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016, resultant en aquest cas la nostra Política de Privacitat.

 

Registre. Tots els usuaris, tant registrats com no, es comprometen a navegar pel lloc web ia utilitzar el contingut de bona fe.

 

En el procés de registre se us demanarà informació personal de l'Usuari per poder donar compliment a les finalitats relatives a poder atendre les seves sol·licituds i poder mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres productes i serveis.

 

Edat. L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per a contractar els productes oferts pel lloc web manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord

i declara entendre i acceptar íntegrament els presents.

 

 

 

Condicions

 

En el cas que l'Usuari sigui menor d'edat, es requereix en tot cas l'autorització dels pares o tutors per poder contractar productes a través de la pàgina Web, mitjançant aportació documental suficient (e-mail adjuntant carta d'autorització degudament signada, aportant fotocòpia de l'DNI o passaport, o el seu enviament per fax, que a aquests efectes sol·licitaria l'empresa de forma prèvia a la contractació dels productes).

 

 

 

Exclusions de responsabilitat

 

Segons les situacions imprevisibles que caracteritzen els entorns tecnològics ia Internet, MONTERO PROCURADORES es reserva el dret de suspendre temporalment l'accés o qualsevol de les funcionalitats ofertes pel lloc web, ja sigui per raons de caràcter tècnic, per motius de seguretat o per manteniment . Així mateix, MONTERO PROCURADORES es reserva el dret d'implementar i realitzar canvis i / o actualitzacions de el lloc web en qualsevol moment, amb o sense notificació prèvia. En qualsevol cas, l'Usuari reconeix i accepta que MONTERO PROCURADORES podrà realitzar determinades accions per impedir l'accés de l'Usuari a el lloc web en determinats moments per períodes limitats. En aquest sentit, l'Usuari accepta que MONTERO PROCURADORES no serà responsable, com a resultat d'aquestes accions, de l'eliminació o fallada en

la posada a disposició de determinats continguts o funcionalitats d'el lloc web.

 

MONTERO PROCURADORES no representa ni garanteix l'obtenció de determinats resultats després de la utilització dels serveis de la pàgina web. En conseqüència, sota cap circumstància MONTERO PROCURADORES, els seus representants, directors, empleats seran responsables per qualsevol dany incidental, fortuït, especial o derivat, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu qualsevol pèrdua de guanys, de dades o d'oportunitats de negoci, errors de programari , tinguin o no caràcter previsible i que resultin o tinguin connexió directa o indirecta amb l'ús de la pàgina web.

 

MONTERO PROCURADORES no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats de qualsevol tipus, productes i serveis als quals es pugui accedir mitjançant enllaços electrònics (links), directament

o indirectament, a través del nostre lloc web, incloent aquells llocs web de marques que col·laboren amb MONTERO PROCURADORES. Els enllaços inclosos o que puguin arribar a incloure en el nostre lloc web no representen cap tipus de relació entre MONTERO PROCURADORES i les persones físiques o jurídiques titulars dels llocs web als quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços ni suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre el lloc o els seus continguts.

 

MONTERO PROCURADORES no es responsabilitza de qualsevol pèrdua o dany que pugui patir l'Usuari com a conseqüència de l'ús inadequat de el lloc web o si l'Usuari incompleix amb els Termes i Condicions de el lloc web.

 

 

 

Propietat intel·lectual

 

L'Usuari reconeix i accepta que la totalitat dels drets, títols i interessos associats a el lloc web, els seus continguts i aplicacions informàtiques, si escau, incloent qualsevol modificació, actualització i noves versions així com qualsevol marca, nom comercial, saber fer, drets d'autor, noms de domini i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent a el lloc web són propietat exclusiva de MONTERO PROCURADORES o són utilitzats per MONTERO PROCURADORES sota llicència i amb la deguda autorització dels titulars d'aquests drets, títols o interessos. En aquest sentit, l'Usuari no adquireix cap dret de propietat intel·lectual o industrial pel simple ús del nostre lloc web i de qualsevol de les seves funcionalitats, amb el qual, a cap moment aquest ús serà considerat com una autorització o llicència per utilitzar els continguts de el lloc web amb fins diferents als quals es contemplen en els presents Termes i Condicions d'Ús.

 

En virtut de l'anterior, queda prohibida la reproducció total o parcial, modificació, transformació, còpia, distribució, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació sobre el lloc web, els seus continguts, aplicacions, disseny i forma de presentació dels seus continguts així com la seva codi font i tots aquells elements que conformen l'estructura i aparença de la pàgina web. Així mateix, l'Usuari reconeix i accepta que queda prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversa o realitzar obres derivades el programari que suporta el funcionament i accés a el lloc web i dels serveis continguts en ell.

 

L'incompliment de qualsevol de les disposicions aquí estipulades comportarà que MONTERO PROCURADORES exerciti en contra de l'infractor o infractors les accions legals pertinents per a la defensa dels seus drets, títols i interessos, incloent la facultat de reclamar els danys i perjudicis que corresponguin.

 

Política de Privadesa, Protecció de Dades i Política de Cookies

 

A l'acceptació dels presents Termes i Condicions d'Ús, l'Usuari reconeix i accepta haver llegit, comprès i acceptat la nostra Política de Privacitat i Política de Galetes.

 

 

 

Incompliment

 

En cas d'incompliment de qualsevol dels compromisos especificats en la present, es podrà donar per finalitzada o suspendre, a qualsevol moment, de forma unilateral i sense avís previ, la prestació de el servei a través de el lloc web a l'Usuari.

 

Aquesta suspensió o retirada no donaran en cap cas dret a indemnització cap a l'Usuari.

 

 

 

Llei Aplicable i Jurisdicció

 

La interpretació i aplicació dels termes i condicions d'ús del lloc web es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació i / o execució dels Termes i Condicions d'Ús aquí previstos, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Tribunals de Barcelona. No obstant això, en el cas que la legislació espanyola o autonòmica per a la Defensa de Consumidors i Usuaris estableixi la possibilitat que l'Usuari triï el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà d'acord amb el que es disposa en aquesta normativa.

 

 

 

Contacte

 

Per a qualsevol pregunta relacionada amb els serveis del nostre lloc web i dels Termes i Condicions que el regulen, pot posar-se en contacte mitjançant petició escrita dirigida a les nostres oficines:

MONTERO PROCURADORES, S.L. Passeig de Gràcia, 120, Pral. 2a, 08008, Barcelona

montero@monteroscp.com

bottom of page